Niektóre dzieci z łatwością adaptują się do zmian, nowych sytuacji, inne potrzebują czasu, mnóstwa wsparcia, zrozumienia i pomocy w odnalezieniu 
Read more